Obróbka maszyną CNC

Obróbka CNC polega na szlifowaniu szkła maszyną sterowaną numerycznie, dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać dowolny kształt.